אסרטגיות הצלחה לסטודנטים

מיומנויות למידה, ניהול זמן וכלים פסיכולוגיים להצלחה בתואר
לפי השיטה הייחודית של הדס אדם

הפעל סרגל נגישות